فعلاْ در دست تعمير04.gif

/ 6 نظر / 4 بازدید
خاله ریزه

هووووووووووووووووووووووووووووووررررررررررررررررراااااااااااااااا

خاله ریزه

ههههههههييييييييييی.....من اولين نفر شدم...از خودم ذوق در وکردم.

خاله ریزه

حالا خودت در حال تعميری يا ني نی گولوت؟(خنده)

خاله ریزه

زود باش من و لينک کن....اگه نکنی دق ميکنم

خاله ریزه

سلام...مامان گولو...خوفی؟ من آپم...ميای پيشم...به بابا گولو سلام برسون. نی نی گولوتو از اون دور دورا ماچ کن.