هفته هجدهم

سلام مامانی.. امروز هجده هفته از عمرت ميگذره... حتماْ الان خوشگلتر شدی... دو هفته پيش که رفته بودم پيش دکتر... منو وزن کرد. اونوقت با تعجب پرسيد فقط ۷۰۰ گرم اضافه کردی... منم يهو هل شدم... اونم که ديد من ترسيدم.. گفت نترس چيزی نيست. ولی از الان بايد هفته ای نيم کيلو اضافه کنی... وای فکر کن مامانی وقتی دنيا بيای چه غولی رو جلو روت می بينی 26.gif... هرچند تا حالا که زياد تغييری تو من ايجاد نشده... همونطوری مثل قبل خوش تیپم...26.gif03.gif واسه همينم همه ميگن احتمالاْ بچت پسره... 33.gif

بعدشم دکتر خواست ضربان قلبتو با اکو بشنويم.. خيلی سعی کرد گيرت بياره تا يک ثانيه نشده از دستش در ميرفتی و نميزاشتی گوش کنيم.. دکترم گفت.. وای عجب وروجکيه هی از دستم در ميره... خوب ديگه بچه به باباش رفته ..... 18.gif

خلاصه نتونستيم يه دل سير گوش کنيم بابای بدبختت که اصلاْ هيچی نشنيد... ولی ايندفعه ميگم دوباره برام اکو بزاره.. تا صدای قلبتو گوش کنيم... اميدوارم ايندفعه ديگه شيطونی نکنی... هر چی باشه دو هفته بزرگتر شدی ديگه.....

هفتهء ديگه برای تعيين جنسيتت ميرم سونوگرافی ... خيلی دوست دارم بدونم دختری يا پسر.. البته فرقی نمی کنه... ولی خوب کنجکاوی منه ديگه... نميشه کاريش کرد... شايدم برم سونوگرافی رنگی. از اين سه بعدياش25.gif بعدشم حتماْ عکستو اينجا ميزارم تا همه ببينن........

خوب ديگه مامانی بسه... برو حاضر شو.. الان بابايی مياد خونه ميخواد ما دو تا رو ببره بگردونه.... نميدونم کجا بريم بهتره... خلاصه يه جا ميريم ديگه......

/ 3 نظر / 4 بازدید
خاله ریزه

اوووووووووووول.....فکر کردی مهربانو جونم ايندفعه من اول شده بيدم.

خاله ریزه

سلام مامانی....خوبی؟....نی نی گولوت که ماشااله خيلی خوبه....از شيطوونی هاش ميشه فهميد....راستی بچه از نظر ورووجک بودن به مامانش هم رفته....کلا شما خانوادگی شر تشريف داريد(چشمک).....وای اگر بچه به دايی و عموش بره ديگه واويلاس.....فکر کنم بايد اونوقت باهات قطع رابطه کنم....يا سر از تيمارستان در بيارم(زبون)

مهر بانو

سلام مامانی......................بچه چی ميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييشه من می خوام بيام اونجا(گريه از نوع شديدش)