پست های ارسال شده در بهمن سال 1386

آزادي

امروز چقدر خسته ام.......... ماني هم ديگه شورشو در آورده...... شيطونتر شده....... غذا نميخوره ..... اصلاً ..... شايد يك قاشق ظهر..... ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 9 بازدید

ديروز رفتيم و واكسن هجده ماهگي ماني رو با تأخير زديم...... چه واكسني........ تب داره و ديشب از درد پاش اصلاً ... ادامه مطلب
/ 35 نظر / 10 بازدید