تولد دوباره مانی...... 28 تیر 87

 این تولد با تولد قبل کاملاً فرق داشت ..... از اون هیاهو و بزن و برقص و ..... هیچ خبری نبود.... جای همتون خالی بود.....

آقا مانی در حال آتیش سوزوندن..

فوت کردن شمع...

اینم خرابکاری آخر تولد....

اینم کادوهاش...... هورا....

اینم ژست گرفتنش.....

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
zahra

[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

نسیم

سلام! بابته عکسات ممنونم عمه جونم...هممونو خوشحال کردی[ماچ][ماچ][قلب][قلب][ماچ][قلب][گل][ماچ][ماچ][گل][شوخی][ماچ][قلب][شوخی][گل]